สวัสดีครับ

ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ทั่วไปที่ผมมีโอกาสเจอและอยากนำมาแบ่งปัน
หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับ 🙂

Noppadon K.